10:06
11/5/2018

Jak policja ma przetwarzać dane po uchyleniu “starej” ustawy o ochronie danych? Nie bardzo wiadomo i dlatego zaproponowano, by wprowadzenie nowej ustawy o ochronie danych nie wiązało się z całkowitym uchyleniem starej.

Przypomnijmy, że dyrektywa policyjna to drugi obok RODO składnik unijnej reformy ochrony prywatności. Dyrektywa dotyczy przetwarzania danych osobowych przez policję i służby. Ma ułatwić wymienianie się tymi danymi, ale też wprowadza pewne dodatkowe prawa dla obywateli. Pod koniec lutego narzekaliśmy, że rząd nie zrobił nic w celu wdrożenia dyrektywy policyjnej, a czasu już wtedy było niewiele.

Coś drgnęło 19 kwietnia. W Rządowym Centrum Legislacji pojawił się Projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. On własnie miał wdrożyć dyrektywę, ale czasu zostało niewiele, a dokument nie dotarł nawet do Rady Ministrów (nie mówiąc już o Sejmie, Senacie, Prezydencie). Służby muszą mieć podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych, a dotychczas obowiązująca ustawa o ochronie danych ma zostać uchylona! Co robić!

Interesujący pomysł rozwiązania problemu zaproponowały sejmowe Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 10 maja 2018 r. Mówiąc ściślej zaproponowano poniższe brzmienie przedostatniego artykułu nowej Ustawy (czyli tego, który uchyla starą ustawę).

Art. 175. Traci moc ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138) z wyjątkiem art. 1, art. 2, art. 3 ust. 1, art. 4–7, art. 14–22, art. 23–28, art. 31 oraz rozdziałów 4, 5 i 7 które zachowują moc w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących tych czynów oraz wykonywania orzeczeń w nich wydanych, kar porządkowych i środków przymusu w zakresie określonym w przepisach stanowiących podstawę działania służb i organów uprawnionych do realizacji zadań w tym zakresie, w terminie do dnia wejścia w życie przepisów wdrażających dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 89).”

Znajdziecie tę propozycję na ostatniej stronie tego dokumentu (druk sejmowy 5828-A).

Czy to nie jest przepiękne? Powstanie nowa Ustawa o ochronie danych, która zachowa przy życiu część przepisów starej. Najgorsze, że takie rozwiązanie wydaje się częściowo rozsądne w obliczu problemu stworzonego opieszałością rządu. Policja musi jakoś przetwarzać dane, a rząd po prostu nie miał czasu zająć się sprawą tak ważną dla funkcjonowania służb.

Wypada jeszcze dodać, że ciągle czekamy na ustawę o Krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wdraża dyrektywę NIS. Termin wdrożenia tej drugiej dyrektywy minął 9 maja.

Ten wpis pochodzi z naszego linkbloga *ptr, dlatego nie widać go na głównej.
*ptr możesz czytać przez RSS albo przez sidebar po prawej stronie serwisu.

Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane i pieniądze przed cyberprzestępcami. Wpadnij na nasz kultowy ~3 godzinny wykład pt. "Jak nie dać się zhackować?" i poznaj kilkadziesiąt praktycznych i przede wszystkim prostych do zastosowania porad, które skutecznie podniosą Twoje bezpieczeństwo i pomogą ochronić przed atakami Twoich najbliższych. Uczestnicy tego wykładu oceniają go na: 9,34/10!

Na ten wykład powinien przyjść każdy, kto korzysta z internetu na smartfonie lub komputerze, prywatnie albo służbowo. Wykład prowadzimy prostym językiem, wiec zrozumie go każdy, także osoby spoza branży IT. Dlatego na wykład możesz spokojnie przyjść ze swoimi rodzicami lub mniej technicznymih znajomych. W najbliższych tygodniach będziemy w poniższych miastach:

Zobacz pełen opis wykładu klikając tutaj lub kup bilet na wykład klikając tu.

8 komentarzy

Dodaj komentarz
 1. Czekamy również na ustawę wdrażającą RODO. Prawdopodobnie będzie we wrześniu. A do tego czasu urzędnicy mają przeprowadzać kontrole na podstawie nieistniejących przepisów.

  • RODO stosuje sie ‘wprost’

  • Tak to nie działa, nie można gdzieś na świecie napisać czegoś, co znienacka polski suwerenny kraj będzie wiązać bez jego zdania.

  • Lukasz032 – ależ oczywiście że tak to działa. Art. 91 ust. 3 Konstytucji się kłania. I:
   1) nie znienacka, bo RODO jest znane od 2 lat,
   2) nie bez naszego zdania, bo zgodziliśmy się na takie, a nie inne reguły wchodząc do UE + mamy udział w tworzeniu unijnego prawa w Radzie Europejskiej i Radzie UE.

 2. Z RODO jest ciekawsza sprawa. GIODO przestaje istnieć, tam zalegają sprawy z trzech lat. Co się z nimi stanie, skoro GIODO przestaje istnieć, w 10 dni tego nie załatwi, a powstanie PUODO? Żadna ustawa nie wskazuje, że obowiązki GIODO przejmuje PUODO

  • Też mnie to interesuje. Coś, ktoś?

 3. RODO stosuje się bezpośrednio, ale PUODO musi działać na podstawie przepisów, w której będzie określona procedura działania, a tych brak. RODO wejdzie w życie 25 maja, a urząd mający je egzekwować, póki co nie będzie działał.

 4. @Lukasz032 działa

Twój komentarz

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy. Przez moderację nie przejdą: wycieczki osobiste, komentarze nie na temat, wulgaryzmy.

RSS dla komentarzy: