WhatsApp, Telegram czy Signal?

Popularny komunikator WhatsApp zaczął właśnie wyświetlać swoim użytkownikom komunikat proszący o akceptację nowej polityki prywatności w związku ze zmianami dotyczącymi danych, jakie zbiera on i przetwarza na temat swoich użytkowników oraz sposobu, w jaki dzieli się tymi danymi z innymi podmiotami, np. Facebookiem. Jeśli użytkownicy nie zaakceptują zmian, nie będą mogli dalej korzystać z tego komunikatora… W … Continue reading WhatsApp, Telegram czy Signal?