7:00
22/5/2012

* 10k PLN za “głębokie ukrycie”

Pekao SA w 2008r. zaliczyło pamiętną wpadkę, która umożliwiła robotowi Google zaindeksowanie ok 2 000 CV osób aplikujących na stanowisko stażysty. Kilka dni temu, jedna z tych osób prawomocnym wyrokiem sądu wzbogaciła się o 10k w ramach zadośćuczynienia.

Przeczytaj także:

Ten wpis pochodzi z naszego linkbloga *ptr, dlatego nie widać go na głównej.
*ptr możesz czytać przez RSS albo przez sidebar po prawej stronie serwisu.

6 komentarzy

Dodaj komentarz
 1. trochę mało biorąc pod uwagę ile zapewne poszło na prawników

  • Zazwyczaj przegrany ponosi koszta sądowe, prawników itp.

  • Do tego w Polsce nie można się wzbogacać na odszkodowaniach – odszkodowanie jedynie rekompensuje straty ;)

 2. Hubert, skąd wziąłeś to zazwyczaj? (to jest bzdura)

  • Z KPC?

   Art. 98. § 1. Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu).

   § 2. Do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście lub przez pełnomocnika, który nie jest adwokatem, radcą prawnym lub rzecznikiem patentowym, zalicza się poniesione przez nią koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie. Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego.

   § 3. Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony.

   § 4. Wysokość kosztów sądowych, zasady zwrotu utraconego zarobku lub dochodu oraz kosztów stawiennictwa strony w sądzie, a także wynagrodzenie adwokata, radcy prawnego i rzecznika patentowego regulują odrębne przepisy.

 3. Czy ktoś wie i może podać, jaka jest sygnatura tej sprawy?

Twój komentarz

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy. Przez moderację nie przejdą: wycieczki osobiste, komentarze nie na temat, wulgaryzmy.

RSS dla komentarzy: