21:58
11/4/2012

Call For Papers na konferencję Secure 2012 już trwa.

Najważniejsze informacje:

SECURE 2012 odbędzie się w dniach 23-24 października, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Tematykę konferencji wyznaczają cztery główne nurty:

  techniczny – ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich i praktycznych rozwiązań
  organizacyjny – ze szczególnym naciskiem na dostrzeganie nowych trendów w zagrożeniach
  prawny – ze szczególnym naciskiem na rzeczywiste możliwości ścigania sprawców przestępstw
  elementarz bezpieczeństwa IT – okazja do zdobycia lub uzupełnienia fundamentów wiedzy

Organizatorzy poszukują osób gotowych do wygłoszenia prezentacji, która porusza przynajmniej jeden z poniższych tematów:

  Ewolucja i analiza złośliwego oprogramowania (wirusy, trojany, robaki, botnety itp)
  Monitorowanie bezpieczeństwa w sieci
  Wykrywanie włamań
  Nowatorskie zastosowania systemów honeypot i systemów sandbox
  Bezpieczeństwo smartfonów i aplikacji mobilnych
  Techniki wizualizacji zdarzeń bezpieczeństwa
  Ataki APT
  Bezpieczeństwo w chmurze
  Bezpieczeństwo IPv6
  Bezpieczeństwa VoIP
  Bezpieczeństwo systemów SCADA i ataki na sieci przemysłowe
  Wczesne ostrzeganie o zagrożeniach w sieciach teleinformatycznych
  Obsługa incydentów bezpieczeństwa
  Standardy wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa
  Ataki DDoS i techniki obrony
  Skuteczność narzędzi w zwalczaniu nowych technik ataków
  Narzędzia open source w bezpieczeństwie
  Ochrona tożsamości w sieci
  Zagrożenia związane z “user-generated content”
  Steganografia w sieciach teleinformatycznych
  Czynnik ludzki w bezpieczeństwie
  Prawo polskie i europejskie w odniesieniu do bezpieczeństwa teleinformatycznego
  Działania organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości teleinformatycznej
  Projekty naukowe z dziedziny bezpieczeństwa teleinformatycznego
  Współpraca międzynarodowa w zwalczaniu zagrożeń teleinformatycznych
  Współpraca publiczno-prywatna w zwalczaniu zagrożeń teleinformatycznych

Zgłoszenie należy przesłać na adres cfp@secure.edu.pl, zamieszczając w nim tytuł oraz streszczenie proponowanej prezentacji wraz z krótką notką biograficzną autora – wskazane jest odwołanie do wcześniejszych wystąpień jeżeli miały miejsce.

  Przewidywany czas na prezentację to 45 minut, w tym czas na pytania i odpowiedzi.
  Prezentacja nie może mieć charakteru reklamowego.
  Materiały należy nadsyłać w formatach OpenOffice, Microsoft Office lub PDF.
  Prezentacje zostaną udostępnione uczestnikom konferencji w formie elektronicznej.
  Organizatorzy zapewniają bezpłatny udział w całej konferencji (nie dotyczy warsztatów), bez kosztów podróży i zakwaterowania.
  Propozycje zgłoszeń: do 4 czerwca 2012
  Powiadomienie prelegenta o akceptacji zgłoszenia: do 2 lipca 2012
  Przedstawienie finalnej wersji prezentacji przez prelegenta: do 8 października 2012

Przeczytaj także:

Ten wpis pochodzi z naszego linkbloga *ptr, dlatego nie widać go na głównej.
*ptr możesz czytać przez RSS albo przez sidebar po prawej stronie serwisu.
 

Rozpocznij dyskusję, bądź pierwszy... ;-)

Dodaj komentarz

Twój komentarz

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy. Przez moderację nie przejdą: wycieczki osobiste, komentarze nie na temat, wulgaryzmy.

RSS dla komentarzy: