11:17
20/9/2021

W związku z Waszymi pytaniami i kontrowersjami dotyczącymi spisu powszechnego, przez ostatnie 4 miesiące staraliśmy się przeprowadzić wywiad z jednym z dyrektorów GUS-u. Z osobą, która ma odpowiednią wiedzę techniczną aby rozwiać wątpliwości jakie podnosiliście pod poprzednimi artykułami. Niestety, nie wyszło…

Ile to trwało?

Pytania do GUS-u przesłaliśmy 27 maja 2021. Odpowiedzi na nie otrzymaliśmy po miesiącu, 28 czerwca, ale… nie były one zbyt szczegółowe i w części brzmiały bardziej jak komunikaty PR-owe, a nie konkretne informacje. Dlatego po spotkaniu redakcyjnym, doszliśmy do wniosku, że aby materiał był rzetelny, musimy naszemu rozmówcy zadać dodatkowe pytania uściślające.

Zrobiliśmy to 2 lipca. Niestety, od tego czasu nie otrzymaliśmy odpowiedzi, o które prosiliśmy. Przypomnieliśmy się po miesiącu, zarówno pisemnie jak i telefonicznie. I czekaliśmy. A dziś doszliśmy do wniosku, że dalsze czekanie nie ma sensu.

Dlaczego o tym piszemy?

Dlaczego w ogóle publikujemy ten artykuł, który przecież w sprawie spisu powszechnego nie wnosi niczego nowego? Bo wciąż wielu z Was, drodzy Czytelnicy, regularnie podpytuje nas o różne kwestie związane z tegorocznym spisem powszechnym. Chcemy, abyście wiedzieli, że próbowaliśmy dla Was pozyskać od GUS-u odpowiedzi na interesujące Was kwestie dotyczące prywatności i bezpieczeństwa.

Choć teoretycznie instytucje państwowe mają obowiązek udzielać informacji prasie, to za nieudzielenie odpowiedzi faktycznie nic im nie grozi. Niestety mamy więcej takich jak GUS przypadków (hej, Jaśmina! mija drugi tydzień…).

Dlatego doszliśmy do wniosku, że pora zmienić naszą politykę czekania w “nieskończoność”. W przypadku braku odpowiedzi na pytania będziemy Was informować o tym, która firma, organizacja czy instytucja milczy. Co prawda wciąż niczego merytorycznego się z takiego artykułu nie dowiecie, ale przynajmniej będzie mogli razem z nami pozgadywać, jaki może być powód milczenia.

  Dlaczego dyrektor GUS-u nie odpisał na nasze pytania?

  A) Nie znał na nie odpowiedzi
  B) Biuro prasowe dokonało cenzury i nie pozwoliło mu przekazać PRAWDY :)
  C) Nasze pytania dodatkowe wpadły do spamu
  D) Księgowa jest na urlopie

PS. Oczywiście jeśli GUS kiedyś odeśle nam odpowiedzi, o które prosimy od w miesięcy, i faktycznie będą to odpowiedzi na zadane przez nas pytania, to z przyjemnością wyciągniemy niedokończony wywiad z szuflady i go opublikujemy.


Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane i pieniądze przed cyberprzestępcami. Wpadnij na nasz kultowy ~3 godzinny wykład pt. "Jak nie dać się zhackować?" i poznaj kilkadziesiąt praktycznych i przede wszystkim prostych do zastosowania porad, które skutecznie podniosą Twoje bezpieczeństwo i pomogą ochronić przed atakami Twoich najbliższych. Uczestnicy tego wykładu oceniają go na: 9,34/10!

Na ten wykład powinien przyjść każdy, kto korzysta z internetu na smartfonie lub komputerze, prywatnie albo służbowo. Wykład prowadzimy prostym językiem, wiec zrozumie go każdy, także osoby spoza branży IT. Dlatego na wykład możesz spokojnie przyjść ze swoimi rodzicami lub mniej technicznymih znajomych. W najbliższych tygodniach będziemy w poniższych miastach:

Zobacz pełen opis wykładu klikając tutaj lub kup bilet na wykład klikając tu.

45 komentarzy

Dodaj komentarz
 1. Respekt za takie podejście. Podwójny. Za nie kupowanie marketingowej papki rzecznika prasowego. I za transparentność w stosunku do Czytelników.

  Proponuję żeby co roku, pod koniec redakcja jakąś cyberrózgę przyznawała tym firmom, które waliły w ch…

  • Ciekawy pomysł. Skojarzyło mi się z nagrodą głuchy telefon, jaką corocznie rozdaje portal telepolis ;-)

 2. Śmiechłem srogo z D. Takie prawdziwe. Każdy podwykonawca zna doskonale.

 3. Skarga do sądu na bezczynność organu. Watchdog pomoże :)

  • Następny spis się zacznie za im sąd się tym zajmie…

 4. A może wystarczy podsumowanie i uroczyste rozdanie np “cybrmalin” w paru kategoriach?
  Tak pod rozwagę:
  Kategoria – odpowiedź nie na temat – cybermalina wędruje do…
  Kategoria – odpowiedź “ale o co chodzi?” – cybermalina wędruje do…
  Kategoria – mistrz ciszy – cybermalina wędruje do…
  Kategoria – idiotyczna odpowiedź nie na temat – cybermalina wędruje do…
  Kategoria – naślę na was prawników – cybermalina wędruje do…
  Kategoria – oraz nagroda specjalna – “sendmailem przez emacsa” wędruje do…

  • Tylko jak wyłonić zwycięzcę w kategorii “mistrz ciszy” :) ?

  • @Artur
   To jest akurat bardzo proste: Intensyfikujemy formy kontaktu.
   Np. Listy wyslane na addres firmy (czy jest adress, czy znajduje sie tam firma czy tylko standalone skrzynka), spotkanie osobiste (czy mozna zastac szefa w biurze czy nawet sekretarka siedzi “na bermudach”), mozna sie dopytywac firm urzedow (czy przed nimi tez sie ukrywaja) itd itp. (^_^)

 5. Moze to zbyt oczywiste, ale czy pytaliscie gus w trybie informacji publicznej? To dziala bardziej przekonujaco na jednoski samorzadowe, a jesli nie podziala to jest jeszcze sad, ktory najpewniej ukarze taka taka instytucje oraz nakaze idzielenie odpowiedzi.

 6. Zawsze można próbować w trybie dostępu do informacji publicznych. A jak brak odpowiedzi lub odmowa to do sąd. Stowarzyszenie Prawo na drodze tak robi z komendantami Policji jak zamiatają coś pod dywan.

 7. A może możecie upublicznić same pytania, skoro i tak pozostają bez odpowiedzi?

  • Też mi to przyszło do głowy

 8. Każda odpowiedź pozbawiła by go ciepłej posady.

 9. Też z chęcią poznam same pytania.

 10. Żeby się czegoś dowiedzieć nie wolno pytać dyrektorów. Szukajcie dojść do pracownikow niższego szczebla, bo oni coś wiedzą.

 11. W zależności czego dotyczą pytania – zobaczcie czy nie da się tego podciągnąć pod zapytanie w trybie informacji publicznej. Wówczas organ musi odpowiedzieć w ciągu 14 dni od doręczenia pytania. Zeby nie uchybić terminowi może w uzasadnionych przypadkach wydłużyć termin, ale musi w tym przedmiocie wydać postanowienie w terminie owych 14 dni i musi je doręczyć następnie pytającemu. Jesli nie odpowie to ustawa przewiduje odpowiednie tryby przymuszenia organu do udzielenia odpowiedzi – łącznie z trybem sądowym, gdzie sąd przymusza do tego organ. Zobaczcie przepisy o dostępie do informacji publicznej, krótkie są i treściwe.

 12. Za taką postawę was szanuję chłopaki

 13. Skontaktowałem się z rachmistrzem mojej gminy. Usłyszałem nowe wymówki.
  Na pytania o szczegóły -“nie jestem odpowiednią osobą do udzielenia odpowiedzi.
  Na prośbę o wpisanie mnie do spisu powszechnego -“jestem chory. Mam objawy poszczepienne “.

  Co na to GUS?
  Automatyczna odpowiedź e-mail odesłała mnie na forum.

  • Rachmistrzowie mają zapisane w regulaminie, że nie wolno im kontaktować się z mediami. Państwo już zawczasu zadbało, aby zamknąć buzię komu trzeba.

 14. A ja dziś sobie wchodzę na https://spis.gov.pl i co widzę w FireFoxie?
  Warning: Potential Security Risk Ahead

  Tor Browser detected a potential security threat and did not continue to spis.gov.pl. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.

  What can you do about it?

  The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it.

  If you are on a corporate network or using anti-virus software, you can reach out to the support teams for assistance. You can also notify the website’s administrator about the problem.

  • Someone could be trying to impersonate the site and you should not continue.
   Websites prove their identity via certificates. Tor Browser does not trust spis.gov.pl because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
   Error code: SEC_ERROR_UNKNOWN_ISSUER
   View Certificate
   https://spis.gov.pl/

   Peer’s Certificate issuer is not recognized.

   HTTP Strict Transport Security: false
   HTTP Public Key Pinning: false

   Certificate chain:

   —–BEGIN CERTIFICATE—–
   MIIGODCCBSCgAwIBAgIQHMKMi7dIqyTJxbAwNvsbSjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCB
   izELMAkGA1UEBhMCUEwxIjAgBgNVBAoTGVVuaXpldG8gVGVjaG5vbG9naWVzIFMu
   QS4xJzAlBgNVBAsTHkNlcnR1bSBDZXJ0aWZpY2F0aW9uIEF1dGhvcml0eTEvMC0G
   A1UEAxMmQ2VydHVtIE9yZ2FuaXphdGlvbiBWYWxpZGF0aW9uIENBIFNIQTIwHhcN
   MjEwMzE0MjMwMDAwWhcNMjIwMzE0MjMwMDAwWjBcMQswCQYDVQQGEwJQTDEUMBIG
   A1UECAwLbWF6b3dpZWNraWUxETAPBgNVBAcMCFdhcnN6YXdhMQwwCgYDVQQKDANH
   VVMxFjAUBgNVBAMMDSouc3Bpcy5nb3YucGwwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB
   DwAwggEKAoIBAQCdQ43cFBSG99+lDmC2TvdURkuDRDU44s4qPPl4qu9VX48GJ04J
   MxmF2YoUWmytwaZJlxiFc2e4yQQwomN9zogFTV1rDcq5daS6nU5Sxd5VSsyguYT+
   bDjYtB1eQLo12xfqWJH8Xr4ATrKKMLIFSJVfogM58in1qFYED9oiH9Cu7OOEwUx/
   aQBJMrq1KAxB/XwmZ6o4ipo8FCvpqB57fBC0lHEjiptNfBNqxbHP+WXYZ9J+ppuI
   WEud8byhq8DAXET+ciXFhJK82MZwS4As8/JEDl8Ey1GXTecHb/FsZBPDb/8AiSVl
   Vu4Ta+jZBXDCPrdt7dHyRIBp0XRLgVETVhsNAgMBAAGjggLEMIICwDAMBgNVHRMB
   Af8EAjAAMB8GA1UdIwQYMBaAFO7t6FRgEws1g6D6a3pGOvc+MLtmMB0GA1UdDgQW
   BBTC5lOqs8N4ARjqMztdqtxY6uNn8zAdBgNVHRIEFjAUgRJvdmNhc2hhMkBjZXJ0
   dW0ucGwwcQYIKwYBBQUHAQEEZTBjMCsGCCsGAQUFBzABhh9odHRwOi8vb3ZjYXNo
   YTIub2NzcC1jZXJ0dW0uY29tMDQGCCsGAQUFBzAChihodHRwOi8vcmVwb3NpdG9y
   eS5jZXJ0dW0ucGwvb3ZjYXNoYTIuY2VyMEsGA1UdIAREMEIwCAYGZ4EMAQICMDYG
   CyqEaAGG9ncCBQECMCcwJQYIKwYBBQUHAgEWGWh0dHBzOi8vd3d3LmNlcnR1bS5w
   bC9DUFMwMgYDVR0fBCswKTAnoCWgI4YhaHR0cDovL2NybC5jZXJ0dW0ucGwvb3Zj
   YXNoYTIuY3JsMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMBBggrBgEFBQcDAjAOBgNVHQ8B
   Af8EBAMCBaAwJQYDVR0RBB4wHIINKi5zcGlzLmdvdi5wbIILc3Bpcy5nb3YucGww
   ggEFBgorBgEEAdZ5AgQCBIH2BIHzAPEAdwBGpVXrdfqRIDC1oolp9PN9ESxBdL79
   SbiFq/L8cP5tRwAAAXgCY26GAAAEAwBIMEYCIQDmGlv4uoCw0U0q0k0PUB5XXKik
   m1AZMOgFdRT1coQ5cQIhALN1KGc7Qoky38x8IcD79PAmbyGCnrsvlW99J8MG8TCt
   AHYAVYHUwhaQNgFK6gubVzxT8MDkOHhwJQgXL6OqHQcT0wwAAAF4AmNwTwAABAMA
   RzBFAiBObfCo8TSfeJ8rZqBLE5vDj7VGcIvidO7Stp6xYNNuIgIhANh2aHTx86Fx
   Hf1awq3lat8RfjbVVhp1qg4rxZGMmPk6MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBepPNP
   tJuzFEOyQmkLYTKXulZFWmwctGUPkr3kx1EXYOn1e82USo2gtgyhZIfZ7JWblfXF
   ujRZevIij/EFTP+ohfl742EJudx8vhdUMUPFR+IdsijTvTHvo+IgnaCpxMsiVM9M
   7rflzEUb68WoG/roy6+q5kxPC49P4X/W4ownz8sTDUX5j4dqUaNo8PT30/ff+2FW
   B/AL+X9DOdSP2GBj2ILJep2rB7J83S7eZMB5lhjGYljQj8YGMkj0DozjdiAignD+
   0VmKXW1sLlmv3Hn1ZxAswhphQvNW7B8n6SOY8n5pZrgwZhnrjuVDEdB/3CQS6OrE
   2zsdnHyTDRXjJ7EL
   —–END CERTIFICATE—–

 15. Przecież nasz GUS zajumje zaszczytne 2. miejsce na świecie w rankingu Open Data Inventory 2020 za zakres i otwartość danych! :)

 16. – Powiedz mi, po co jest ten spis powszechny?

  – Właśnie, po co?

  – Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz co robi ten spis powszechny? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest spis powszechny na skale naszych możliwości. Ty wiesz co my robimy tym spisem powszechnym? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo! I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest państwowy spis powszechny, w oparciu o sześć instytucji – który sobie zgnije, do jesieni na świeżym powietrzu, i co się wtedy zrobi?

  – Protokół zniszczenia”
  – Zapamiętaj: Prawdziwe pieniądze zarabia się na drogich, słomianych inwestycjach.

 17. Jeśli instytucja publiczna jest prawnie zobowiązana do odpowiadania na kierowane do niej pytania, to musi być w ustawach jakąś karta za niedopełnienie tego obowiązku.

  • Oj tam, oj tam! W wielu ustawach jest napisane, co instytucje państwowe mają obowiązek robić. Tylko jakoś nie ma napisane, jaka sankcja grozi za niedopełnienie owego obowiązku. Przykładem są chociażby tzw. “terminy instrukcyjne”.

 18. bardzo zachęcające, by się spisać po tym, jak poznałem zestaw pytań pod podatek katastralny i inne koncepty dokręcania śruby zwykłym ludziom. Chociaż spotkałem się z opinią, że spis ma tylko usankcjonować to, co władza wie o nas już od dawna, a teraz robią: “sprawdzam”.

  • Dane które określasz jako “katastralne” mają już różne urzędy. Na ich podstawie naliczane są podatki od nieruchomości, prowadzona jest inwentaryzacja geodezyjna, itp itd. Nie wiem dlaczego ludzie wymyślają teorie spiskowe zamiast odrobinkę pomyśleć.
   Przy aktualnym spisie wyraźnie widać jak ogromna masa ludzi ma dostęp do sieci i komentowania – ludzi, którzy dorośli między spisami. I którym brakuje czasu aby zapytać rodziców o poprzednie spisy. Za to w imię wolności, równości, czystości, rodo, srodo czy czegokolwiek innego nie będą się spisywać. I ogłaszają to na portalach w mediach społecznościowych, pisząc w apce na smartfonie.

 19. A może warto skierować te pytania w trybie udzielenia informacji publicznej. Przecież GUS to nie prywatną firma tylko państwowa instytucja utrzymywana że środków publicznych . A wtedy odmowa udzielenia może skończyć się sądem. I nakazem udzielenia informacji

 20. To wy nie wiecie, że szefostwo GUS jest tak zajęte podróżami służbowymi po ojczyźnie i reszcie świata, że nie starcza im czasu na takie banały?
  Tutaj są stosowne tabelki udostępnione przez ministra Dworczyka: https://poufnarozmowa.com/powiedz-mi-jak-ciezka-jest-twoja-praca-w-gusie/

 21. Artykuł o niczym. Niczego się nie dowiedzieliśmy, ale próbowaliśmy. Złapałem się na clickbait

 22. GUS to relikt słusznie minionej epoki, cyrk zatrudniający leśne dziadki. Nikt nie traktuje tej instytucji i danych jakie generuje poważnie. Służy jedynie generowaniu raportów jakich aktualnie potrzebują rządzący.
  Jest wiec wysoce prawdopodobne, że Wasze zapytania po prostu nie dotarły do nikogo, kto byłby w stanie na nie odpowiedzieć.

 23. Wydaje się, że przymus wprowadzania nr pesel współlokatorów daje prostą możliwość cross-checkingu i wskazania kto “kłamał” i tu 5000 zł i/lub 2 lata ciupy. Czy to nie wspaniały pomysł jak szybko “uzupełnić” budżet i zrobić z obywateli kłamców? Wystarczy, że ktoś z rodziny mnie nie wpisze bo na codzień mieszkam i pracuję gdzie indziej (choćby czasowo), a ja wpiszę się pod ten adres domowy, bo jestem tam zameldowany i już mamy co najmniej dwie osoby do ukarania za “kłamstwo”.

 24. Możecie jeszcze do takich wpisów wrzuć listę pytań jakie zadaliście?


 25. E) Nie ma takiego tworu jak GUS ;)

 26. Przedstawicielom Niebezpiecznika polecam zgłosić się z tym do jakiegokolwiek posła np. Konfederacji, posłowi maja obowiązek udzielić odpowiedzi w jakimś tam krótkim terminie jeśli tego nie zrobią to on ma już jasno określone gdzie i jak to zgłasza np. Braun już ma w tym spore doświadczenie, myśle że on wywarłby na nich wystarczające wrażenie by się ogarnęła z konkretnymi odpowiedziami o ile to faktycznie czyjaś opieszałość a nie odgórny nakaz zamknięcia gęby na kłódkę

 27. Blokujemy telefoniczne numery spisowe w sowich smartfonach, obcym drzwi nie otwieramy (najlepiej mieć wideodomofon) i byle do pierwszego października.

 28. Sędzia: Dlaczego nie spisał się Pan?
  Oskarżony o zbrodnię nizspisania ze szczególnym okrucieństwem: Miałem pewne wątpliwości, które zostały przesłane w maili Niebezpiecznika do GUS w dniu xx.xx.xx i czekam na odpowiedź. Jak tylko ją uzyskam spiszę się bezzwłocznie.

  PS Ja się spisałem.

 29. Warto pamiętać, że kara grozi “za odmowę udziału” w spisie powszechnym. Odmowa jest natomiast konkretną czynnością – aktywnością, która trzeba wykonać. Ktoś pyta, my odmawiamy i wtedy jest to odmowa. Ten ktoś ma wtedy obowiązek sporządzić notatkę z rozmowy i przekazać ją policji, która kieruje sprawę do sądu, ten zaś rozpatruje sprawę.

  A co gdy nikt nie zapyta? Nic. Nie ma sankcji za brak udziału w spisie, w szczególności za brak samospisania się przez internet. Mam więc nadzieję, że nikt do mnie nie zadzwoni w najbliższym tygodniu. ;D

  Gdy natomiast zadzwoni i zechce spisać przez telefon czy osobiście – nie ma problemu. Zgodzę się wziąć udział w spisie, nie odpowiem natomiast na niektóre pytania – to nie jest równoznaczne z odmową udziału, a za odmowę odpowiedzi na część pytań też nie ma sankcji. I o co ta cała afera? Media straszą ludzi bez potrzeby, jak zwykle. Debilizm do kwadratu.

 30. napiszcie oficjalnie z powołaniem na ustawę o dostępie do informacji publicznej. Wtedy można składać skargę na bezczynność i sąd może nakazać udostępnienie informacji.

 31. Dlaczego dyrektor GUS-u nie odpisał na nasze pytania?
  Bo nie wie jak się wyłgać. System na 100% jest dziurway jak ser szwajcarkski i prędziej (nie później) dane wypłynął. To najbardziej niebezpieczne miejsce, gdzie mogliśmy zostawić dane. Spis docelowo służy kontroli po nic więcej nie jest.

 32. Czy ktoś może potwierdzić w jakim kraju są przechowywane wyniki spisu z roku 2011?

 33. […] polega ochrona i anonimizacja danych Polaków, którzy wzięli udział w spisie powszechnym, bo do dziś GUS nie odpowiedział na nasze (chyba niewygodne) pytania, to póki co, na szczęście “wrażliwe” dane nie […]

 34. Zapytanie w trybie publicznym nic nie da jezeli dotyczy kwestii strategicznych dla organizacji i mogacych wplywac na jej bezpieczeństwo. Nie znam szczegółowości pytań ale organizacja może wydać decyzje o odmowie udzielenia odpowiedzi w trybie publicznym jeśli zagraża to jej bezpiecczeństwu np cyber . Oczywiscie można pojsc potem do sądu ale wyrok w cale nie musi byc korzystny dla nas … niestety znam takie przypadki uchylania sie skutecznego urzedu od udostepnienia informacji publicznej.

 35. Stawiam na E) wszystkie powyższe są prawidłowe ;) GUS nie chce mówić o zabezpieczeniach spisu, bo… ich nie ma. Z “dowodów anegdotycznych”: moja matka i dwie ciotki od czasu wypełnienia spisu regularnie dostają maile i telefony w sprawie “bardzo atrakcyjnych pożyczek”. Na szczęście nie reagują, ale wczesniej w ogóle nie było tego problemu. Strach pomyśleć, ile się pojawi oszukańczych transakcji np. sprzedaży mieszkań na dane “spisowe”. GUS milczy też, bo tak mu kazano ;) Gdyby się wydało, jacy studenci robili mu program [i dlaczego nie byli to najlepsi studenci ;)], dostałby po łbie, a tak to liczy, że się po kościach rozejdzie; najwyżej iluśtam ludzi straci majątek. “collateral damage”, powiedzą ;)

 36. I dalej nic się nie zmienia

Odpowiadasz na komentarz Teraz

Kliknij tu, aby anulować

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy. Przez moderację nie przejdą: wycieczki osobiste, komentarze nie na temat, wulgaryzmy.

RSS dla komentarzy: