8:33
13/5/2020

Prezydent zatwierdził nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego i wypada odnotować, że uwzględniono w niej “cyberbezpieczeństwo” oraz “przestrzeń informacyjną.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP to dokument określający najbardziej ogólne kwestie związane z polityką bezpieczeństwa. Owszem, ma charakter bardzo ogólny, ale kolejne dokumenty i plany władzy powstają właśnie w oparciu o ogóły określone w tej strategii. Dokumentu tego nie aktualizuje się bardzo często. Poprzednia Strategia Bezpieczeństwa Narodowego była wydana w roku 2014, a poprzedzała ją Strategia przyjęta jeszcze w roku 2007.

Najnowszą Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP 2020 znajdziecie na stronie BBN. Jest o tyle ciekawa, że określono w niej dwa nowe obszary strategiczne – cyberbzpieczeństwo oraz przestrzeń informacyjną (strony 20 i 21).

W obszarze cyberbzpieczeństwa dostrzeżono m.in. potrzebę uzyskania “zdolności do prowadzenia pełnego spektrum działań militarnych w cyberprzestrzeni”. Z drugiej strony dostrzeżono, że dla bezpieczeństwa narodowego liczy się nie tylko “cyberarmia”, ale także poziom odporności systemów informacyjnych wykorzystywanych w sferze publicznej i prywatnej.

Jeśli chodzi o przestrzeń informacyjną, strategia wskazuje potrzebę budowania zdolności do ochrony tej przestrzeni poprzez m.in. “budowę zdolności i stworzenie procedur współpracy z mediami informacyjnymi oraz społecznościowymi, przy zaangażowaniu obywateli i organizacji pozarządowych”. Wskazano też na potrzebę edukowania społeczeństwa w zakresie zagrożeń manipulacjami.

Cieszyć może również to, że w strategii ujęto problem promowania nauk ścisłych ścisłe w celu zwiększenia kompetencji technologicznych, które będą niezbędne dla ochrony całego społeczeństwa.

W poprzedniej wersji Strategii (tej z roku 2014) również znajdowały się zapisy dotyczące cyberbezpieczeństwa, cyberkonfliktów oraz cyberszpiegostwa. Zwracano też uwagę na rosnący ekstremizm. Można jednak odnieść wrażenie, że obecnie znaczenie tych obszarów zostało mocniej zaakcentowane.

Przeczytaj także:

Ten wpis pochodzi z naszego linkbloga *ptr, dlatego nie widać go na głównej.
*ptr możesz czytać przez RSS albo przez sidebar po prawej stronie serwisu.

2 komentarzy

Dodaj komentarz
  1. Papier wszystko przyjmie, niech pójdą za tym czyny…

  2. […] temat bezpieczeństwa sektora publicznego na wielu płaszczyznach to temat rzeka. Powstają kolejne strategie bezpieczeństwa narodowego czy Krajowy System Cyberbezpieczeństwa, a na pieczy cyberprzestrzeni stoją także zespoły CERT […]

Twój komentarz

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy. Przez moderację nie przejdą: wycieczki osobiste, komentarze nie na temat, wulgaryzmy.

RSS dla komentarzy: