18:17
13/9/2023

Co partie polityczne obiecują Polakom w temacie cyberbezpieczeństwa? Sprawdziliśmy to, analizując dokumenty opisujące programy poszczególnych partii.

Zanim przejdziemy do polityki…

Ustalmy na początek jedną rzecz. Doskonale wiemy, że wchodzenie w dyskusje o polityce jest ryzykowne i skutecznie aktywuje hejterów, jednej, drugiej albo trzeciej strony. Ale ciężko udawać, że wyborów nie ma… Za chwilę każdy z nas będzie podejmował przy urnie bardzo istotne decyzje, które ostatecznie wpłyną na nas wszystkich. Te decyzje będą zawsze lepsze, jeśli zostaną podjęte w oparciu o rzetelne informacje. My nie znamy się na ekonomii, rolnictwie czy służbie zdrowia, ale znamy się na cyberbezpieczeństwie i tzw. “nowych technologiach”. Dlatego w tym artykule programy partii oceniamy tylko pod tym kątem. W wielu innych miejscach obietnice znajdziecie przeanalizowane np. pod kątem polityki społecznej czy sumarycznego kosztu obietnic:

Pamiętajcie też, że to co dana partia obiecuje przed wyborami w swoim programie to… obietnice, bez gwarancji ich realizacji. Ale — jak zaraz zobaczycie — chociaż partie doskonale wiedzą, żę tych obietnic nie trzeba dowozić, to niektóre z nich aspektów cyberbezpieczeństwa w ogóle w swoich programach nie zauważają. W obecnych czasach jest to naszym zdaniem bardzo bolesne przeoczenie.

Chociaż mamy w redakcji swoje (różne) opinie na temat programów partyjnych, to przyjęliśmy, że ze względu na informacyjny charakter tego teksty, nie będziemy komentować postulatów poszczególnych partii. Jedynie je Wam przedstawiamy — wy wyróbcie sobie własne opinie. Czy dana obietnica ma sens? Jak bardzo jest potrzebna? Czy w ogóle da się ją zrealizować technicznie? Swoimi przemyśleniami na ten temat możecie podzielić się w komentarzach pod artykułem.

Co przejrzeliśmy i jak?

Weszliśmy na strony internetowe każdej z partii (które mają szanse na wejście do Sejmu) i próbowaliśmy na nich znaleźć opis strategii lub programu wyborczego.

 • Sprawdzaliśmy to, co jest dostępne “na piśmie”, a nie w obietnicach rzucanych z mównicy lub podczas wystąpień w TV.
 • W pierwszej kolejności szukaliśmy w programach wszystkiego, co odnosi się do cyberbezpieczeństwa.
 • W drugiej kolejności przyjrzeliśmy się kwestiom tzw. “informatyzacji państwa”, wykorzystania (nowych) technologii, czyli cyfryzacji. W dobrej wierze założyliśmy, że jeśli ktoś chce wprowadzić jakiś nowy system, to podczas jego budowy zadba o jego cyberbezpieczeństwo, nawet jeśli wprost o tym nie wspomniał w programie.
 • Z programów wyciągnęliśmy konkretne wątki/obietnice i dla przejrzystości nie cytujemy tu obszernych akapitów, które często je poprzedzają. Dajemy Wam za to link do źródła, więc dociekliwi mogą poszerzyć kontekst postulatu, jeśli mają na to ochotę.
 • Przegląd publikujemy w kolejności alfabetycznej

Koalicja Obywatelska

Program Koalicji Obywatelskiej znajdziemy na dedykowanej stronie 100konkretow.pl, do której odsyła strona Platformy. Nie da się go pobrać w formie pliku PDF. Żaden z postulatów nie odnosi się wprost do cyberbezpieczeństwa, ale KO postuluje następujące w zakresie szeroko rozumianej cyfryzacji i technologii:

 1. Wprowadzimy łatwy w obsłudze i czytelny system rezerwacji wizyt (sms-y, maile) na kształt funkcjonującego w systemie prywatnym. W ten sposób ograniczymy liczbę nieodbytych wizyt, a tym samym skrócimy kolejki.
 2. Uwolnimy nasze dzieci od ciężkich plecaków – w każdej szkole postawimy indywidualne szafki dla dzieci, a każdy podręcznik będzie miał wersje elektroniczną.
 3. Ujawnimy listy osób nielegalnie podsłuchujących i wydających nielegalne decyzje o podsłuchiwaniu obywateli.
 4. Przeprowadzimy audyt i kontrolę działań operacyjnych w zakresie wykorzystania podsłuchów oraz działań Biura Spraw Wewnętrznych i Biura Nadzoru Wewnętrznego MSW. Zlikwidujemy „policję ministra Kamińskiego” w postaci Biura Nadzoru Wewnętrznego w MSW.
 5. Uzdrowimy mechanizmy ewaluacji nauki. Zweryfikujemy wykaz czasopism punktowanych przy poszanowaniu ustawowej roli Komisji Ewaluacji Nauki.

 

Konfederacja

Program Konfederacji istnieje w formie pliku PDF mającego 116 stron. Ale też nie znaleźliśmy go na stronie partii, tylko …w opisie filmiku na YouTube, który jest nagraniem konferencji na temat programu. Jedyny rozdział odnoszący się wprost do bezpieczeństwa ma tytuł “bezpieczne granice”. W tym obszarze Konfederacja chce nie tylko wzmacniać odpowiednie służby, ale także promować “postawę obronną i kulturę posiadania broni”.

Słowo “cyberbezpieczeństwo” nie zostało ani razu użyte w programie Konfederacji, podobnie jak słowo “informatyzacja” czy “cyfryzacja”. Nie ograniczyliśmy się oczywiście do przeszukiwania programu tylko po słowach i przejrzeliśmy program w całości. Nie znaleźliśmy w nim niczego co dotyczyło postulatów związanych z cyberbezpieczeństwem czy prywatnością.

Nowa Lewica

Programem wyborczym Lewicy dostaje się po oczach tuż po wejściu na stronę Lewicy, pop-up który się pojawia odsyła na dedykowaną mu stronę Lewica2023.org. Program zawiera dział “Bezpieczna Polska”, w którym zaproponowano.

 1. Utworzenie Agencji Cyberbezpieczeństwa, która skoordynuje krajowy system ochrony cyberprzestrzeni.
 2. Wzmocnienie finansowo i kadrowo Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Wprowadzenie edukacji o bezpieczeństwie w sieci od szkoły podstawowej, żeby wzmocnić ochronę dzieci przed zagrożeniami w Internecie.
 4. Wprowadzenie pakietu rozwiązań przeciwdziałających inwigilacji i nielegalnemu wykorzystywaniu danych osobowych przez służby państwowe i prywatne korporacje.
 5. Skończenie z niejawnym zbieraniem i przetwarzaniem danych cyfrowych oraz inwigilacją w miejscu pracy
 6. Wprowadzenie realnego nadzoru nad czynnościami operacyjnymi, tak aby każdy miał prawo uzyskać informacje o działaniach operacyjnych przeprowadzanych wobec niego – nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu kontroli.
 7. Wprowadzenie zasad niekorzystania z owoców zatrutego drzewa, czyli dowodów pozyskanych w ramach niezgodnej z prawem inwigilacji.
 8. Włączenie Rzecznika Praw Obywatelskich w szeroki nadzór nad służbami
 9. Zwiększenie wynagrodzeń funkcjonariuszom i wyposażenie ich w identyfikatory i kamery nasobne.
 10. Utworzenie Centralnego Biura Monitorowania Policji. Ma to być niezależna od MSWiA jednostka organizacyjna podporządkowana Sejmowi, z pracownikami spoza służb. Ta komisja (sic!) ma prowadzić postępowania w sprawach skarg i wniosków na policję.
 11. Wzmocnienie UOKiK aby ukrócić celowe skracanie żywotności produktów i urządzeń, żerowanie na samotności seniorów czy fabrykowanie pozytywnych opinii w internecie.

 

Trzecia Droga (Polska2050 + PSL)

Polska 2050 i PSL idą do Sejmu razem jako “Trzecia Droga”. Najpierw postanowiliśmy nie skupiać się na dokumentach programowych tych dwóch partii, ale zobaczyć co mówią razem. To wspólne stanowisko znajduje się – jak sądzimy – na stronie Polska 2050, na której znajdziemy “Listę wspólnych spraw“, “6 gwarancji Trzeciej Drogi” oraz “9 gwarancji gospodarczych“. W tych trzech zestawieniach nie znaleźliśmy wątków cyber.

Zajrzeliśmy więc do obietnic każdej partii z osobna. Polska 2050< ma swoje 10 obietnic, ale nie ma w nich wątków cyber. Program PSL jest bardziej obszerny, ale doszukaliśmy się w nim tylko dwóch wątków cyfrowych.

 1. Program iTornister, który ma obejmować “tablet z Internetem i wszystkimi niezbędnymi podręcznikami dla każdego dziecka na wsi i w małych miejscowościach”.
 2. Likwidacja barier w obszarze treści cyfrowych udostępnianych przez instytucje publiczne.

 

Zjednoczona Prawica

Program wyborczy zatytułowany Bezpieczna Przyszłość Polaków znaleźć można na stronie partii w sekcji Dokumenty. Ma ponad 300 stron, ale znaczną część stanowi podsumowanie poprzednich lat. W programie znajdują się następujące fragmenty odnoszące się do cyberbezpieczeństwa.

 1. pełna cyfryzacja usług publicznych (tzn. każdą sprawę da się załatwić online), rozwinięcie Krajowego Systemu e-Faktur oraz usług e-PIT i e-Urzędu Skarbowego oraz dalsza cyfryzacja Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Monitora Sądowego i Gospodarczego, Ksiąg Wieczystych i Elektronicznego Postępowania Upominawczego (o wyższym poziomie prywatności i bezpieczeństwa). Rozwiązania miały by zostać zrealizowane “dzięki projektom, opracowanym wespół z Massachusetts Institute of Technology czy Stanford Research Institute”. Generalnie dostęp do dokumentów ma być łatwiejszy i więcej spraw mielibyśmy załatwiać przez e-Sąd, w ramach systemu E-Temida obywatele będą mieli dostęp do elektronicznych wersji akt sądowych i innej dokumentacji. Z kolei w przygotowaniu wniosku do KRS przedsiębiorcę będzie wspierać sztuczna inteligencja.
 2. rozwój środowiska dronowego. PiS chce inwestować w badania oraz w koordynację środowiska dronowego w Polsce. “Jesteśmy też świadomi zagrożeń, wynikających z rozwoju technologii dronowych i informacyjnych, dlatego poprzez inwestycje zapewnimy Polsce ochronę przed cyberatakami.”
 3. Wszystkie usługi rządowe oraz usługi oferowane przez duże firmy w sieci będą musiały zapewnić swoim klientom możliwość korzystania z dwuskładnikowego uwierzytelniania w formie SMS-a, aplikacji lub klucza sprzętowego.
 4. firmy działające w Polsce będą miały obowiązek zgłaszania wszystkich wycieków w ciągu 24 godzin, aby obywatel otrzymał szybką i rzetelną informację o naruszeniu jego bezpieczeństwa.
 5. Wprowadzenie blokady PESEL. W sytuacji, w której po jej włączeniu ktoś weźmie na nasze dane kredyt lub zawrze jakąkolwiek inną umowę, nie będzie to miało dla nas wiążących skutków prawnych. (Od redakcji: To jest już w zasadzie gotowe).
 6. cyfrowy paszport żywności, czyli baza danych, umożliwiająca ustalenie, skąd (kraj, nazwa firmy) pochodzi każdy produkt spożywczy. Informacja o tym ma być na półce i paragonie.
 7. ogólnopolskie lekcje programowania w szkołach z corocznym monitoringiem postępów każdego dziecka, a także prowadzone wspólnie z firmami kursy, pozwalające na zdobycie kompetencji niezbędnych do pracy w branży nowych technologii
 8. w każdym mieście powiatowym Pracownie Aktywnego Korzystania z Technologii – gdzie nauczyciele i uczniowie będą mogli poznawać nowoczesne technologie;
 9. Cyfrowe Kluby Seniora
 10. wsparcie firm budujących szybką sieć 5G, aby z mapy Polski zniknęły białe plamy zasięgu
 11. usługi publiczne w telefonie; (czyli mTV, czyli transmisje meczy i mBiznes, darmowe prowadzenie firmy niezatrudniającej pracowników)
 12. możliwość oceny jakość usługi publicznej przez obywatela
 13. wprowadzenie zasady minimum biurokracji – jeśli urząd dysponuje danymi, nie będzie mógł ich żądać od obywatela
 14. otrzymywanie elektronicznych powiadomień o terminach urzędowych
 15. wykorzystanie dużych zbiorów danych i fotografii satelitarnej na potrzeby polskich rolników;
 16. Uproszczenie zasad lokowania data center, z naciskiem na zieloną energię
 17. Stworzenie Narodowego Funduszu Ekspansji Technologicznej, który “powinien efektywnie zagospodarować te środki krajowe, które aktualnie są rozproszone pomiędzy różnego rodzaju instytucje”
 18. Usprawnienie procesu komercjalizacji wyników badań, aby szeroko pojęty zysk pozostawał własnością państwa.
 19. Program Polska Globalny Partner, czyli finansowe wspieranie międzynarodowej ekspansji najlepszych polskich startupów i firm technologicznych, których osiągnięcia i posiadane technologie mają potencjał konkurowania na rynkach międzynarodowych i przyczyniania się do globalnego rozwoju.

 

Co robić? Jak żyć?

Jak widzicie, większość obietnic nie jest precyzyjnie opisana. Partie nie wskazują JAK, KTO, W JAKIEJ TECHNOLOGII czy ZA ILE dany pomysł miałby zrealizować. Dominują ogólniki, więc obietnice należy rozpatrywać jedynie na poziomie “sygnałów”, czy dana partia widzi gdzieś jakiś problem, czy nie. Mimo to, mamy nadzieję, że teraz wiecie odrobinę więcej o tym, co politycy Waszej ulubionej/znienawidzonej partii planuje zrobić (zmienić) w temacie cyberbezpieczeństwa, prywatności, inwigilacji, służb czy analizy danych i nowych technologii. Liczymy na to, że — po uwzględnieniu innych istotnych dla Was obszarów — pomoże Wam to podjąć decyzję na kogo zagłosować. Do zobaczenia przy urnie!

PS. Staraliśmy się z obszernych programów wyłowić wszystko, co dotyczy cyberbezpieczeństwa. Jeśli jednak znacie (lub znajdziecie) inne niż wymienione przez nas plany/obietnice/postulaty danej partii w obszarze cyber, napiszcie w komentarzach z linkiem do źródła. Uzupełnimy nasz tekst.


Aktualizacja (14.09.2023 09:42)
Zaktualizowaliśmy rozdział dotyczący postulatów KO. Chociaż w pierwotnej wersji tekstu poprawnie wskazaliśmy stronę na której partia opublikowała postulaty, to w tej sekcji pojawił się także błędnie zalinkowany i opisany plik PDF zawierający postulaty z poprzednich wyborów.


Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane i pieniądze przed cyberprzestępcami. Wpadnij na nasz kultowy ~3 godzinny wykład pt. "Jak nie dać się zhackować?" i poznaj kilkadziesiąt praktycznych i przede wszystkim prostych do zastosowania porad, które skutecznie podniosą Twoje bezpieczeństwo i pomogą ochronić przed atakami Twoich najbliższych. Uczestnicy tego wykładu oceniają go na: 9,34/10!

Na ten wykład powinien przyjść każdy, kto korzysta z internetu na smartfonie lub komputerze, prywatnie albo służbowo. Wykład prowadzimy prostym językiem, wiec zrozumie go każdy, także osoby spoza branży IT. Dlatego na wykład możesz spokojnie przyjść ze swoimi rodzicami lub mniej technicznymih znajomych. W najbliższych tygodniach będziemy w poniższych miastach:

Zobacz pełen opis wykładu klikając tutaj lub kup bilet na wykład klikając tu.

33 komentarzy

Dodaj komentarz
 1. Strasznie biedne te postulaty. Ogólność z jaką zostały przedstawione nie pozwala na wiarygodną ocenę, czy pomysł jest osiągalny. Każdy może napisać, że wprowadzi zajęcia z cyberbezpieczeństwa do szkół, ale czy znajdzie kompetentną kadrę? Dodatkowo sporo grochu z kapustą. Jak drony mają chronić przed cyberatakami? Na czym ma polegać rozbudowanie CBZC? Albo jak skończyć z inwigilacja w miejscu pracy? Wiedzą, że dzwoni, nie wiedzą gdzie. To są takie pomysły, jakbyśmy ze szwagrem siedli i listę życzeń spisali. Brakuje 100 milionów Wałęsy. W bitcoinie, żeby pójść z duchem czasu.

  • Kto by nie rządził to postulat z ogólnopolskimi lekcjami programowania można włożyć między bajki. Miną lata, zanim publiczne szkoły w całym kraju będzie stać na zatrudnienie nauczycieli umiejących sensownie programować i jeszcze tego uczyć innych. Najpierw będą musieli wysupłać pieniądze na uzupełnienie kadr przedmiotów już obecnych w programie, a do których nauczycieli trudno znaleźć.

  • Owszem, szczególnie ostatni w wymienionych programów to koncert życzeń, a nie program.

  • Niestety ale politycy mają takie pojęcie o cyberbezpieczeństwie, jak krowa o gwiazdach. Także czego tu się spodziewać?

 2. Cyberbezpieczeństwo w kampanii? Idiotyczny temat.

  Państwo Polskie nie ma chyba ani jednej światłowody łączącej dwa województwa.
  To jakie cyber?

  Gdyby ktoś się cyberczymśtam zajmował na poważnie, to by sobie zadał kilka ważnych pytań.
  np adresacja IP.
  Mamy Ipv4? czy jest stabilne, bezpieczne i odporne na ataki?
  Adresy się już skończyły w RIPE, parę razy były przepełnienia tablic BGP w routerach, kiedy tablica BGP przekraczała 512k albo 1024k prefixów, sam protokół BGP lata po necie otwartym tekstem, może być zagłuszony lub modyfikowany na kilka sposobów.

  Jest pokój, spokój, Ipv4 działa?
  Bardzo dobrze.
  Ale po aneksji Krymu państwo powinno na “gwałt” obok ipv4 wdrażać równolegle Ipv6, aby w ciągu 3-5 lat każdy użytkownik miał w urządzeniu oba protokoły w systemie dual-stack.

  Np po to, ze kiedy zaczną się jakieś ataki na sieć internetową, to zaczną się schody,
  a po schodach lepiej schodzić na jednej nodze, czy na dwóch?
  A teraz mamy uwaloną kilka dni temu sieć Netii, uwaloną wcześniej T-mobile
  mamy zablokowany Santander przez kilka dni, a jak cała sieć Ipv4 zacznie u nas szwankować, to co wtedy?
  Można sieć czasowo Ipv4 wyłączyć, i zostać np na tydzień na bezpieczniejszej sieci Ipv6, gdzie BGP lata w tunelach Ipsec?
  I gdzie cały ruch może być tunelowany przez Ipsec?

  Czy wylądujemy jak ten kaleka na schodach, który schodził na jednej nodze i stanął na skórce od banana?

  Tu nawet większość prefixów BGP nie jest podpisana przez RPKI, a nawet jak prefixy są podpisane, to np routery Vectry w mojej okolicy nie sprawdzają podpisów ROA.
  Czyli uwalić ruch mojego operatora przez podatności BGPv4 owszem można na kilka sposobów.

  Ja w ogóle nie słucham polityków, ale chciałbym posłuchać fachowców,
  nie lobbystów z tytułami ale fachowców od sieci.
  Nie muszą znać Windowsa 7 na pamięć, ale protokoły sieciowe powinni.
  Ich zalety i wady i podatności, powszechnie znane i opisane.

  Politycy zazwyczaj są głośni, niekoniecznie mądrzy, wiec zajmują się swoimi doopami, bo tylko taki mają horyzont intelektualny?
  To się zdarza, ale sieć w kraju nie potrzebuje polityków tylko fachowców,
  którzy jej naturę rozumieją.
  A to, czy jakiś polityk powie o cyberbezpieczeństwie, że jak pupa boli, znaczy było dobrze i cyberbezpiecznie, to mnie akurat niezbyt interesuje…

  Pozdro

  • +1

  • Co rozumiesz pod pojęciem że Państwo Polskie nie ma ani jednego światłowodu łączocego 2 województwa. Sieci szklietetowych jest sporo. Znaczna część pod kontrolą Państwa. Np. TKTelekom (PKP).

  • Przecież największe szkielety światłowodowe w Polsce mają energetycy i kolejarze, dopiero na trzecim miejscu jest francuskie OPL, które bryluje, ale jeżeli chodzi o ostatnią milę.

 3. Te wszystkie bezpieczne rozwiązania ktoś musi zrobić. Jak państwowe, to procedura przetargowa. Jak procedura przetargowa, to szkoda żeby wygrał ktoś obcy, nie? Lepiej pomóc (udostępnić kluczowe informacje) bratu żony kuzyna wnuczka wujka, on taki potrzebujący, a że nie umie roboty zrobić, to nie jest najważniejsze. Wynajmie specjalistę. Np córkę siostry, na 3 roku studiów i jej narzeczonego, młodzi, potrzebujący, rozwojowi, patrioci/wyznawcy/ ideowcy (do wyboru, zależnie od rządzącej opcji), itd. Na pewno się uda! Zarobić. Swoim. A system? Panie, nie takie systemy żeśmy przewalili i jakoś się żyje dalej, nie?

 4. Moim zdaniem, szkoda czasu na słuchanie tego, co politycy mówią. Często mówią co innego, a robią coś przeciwnego.

  Przed wyborami tym bardziej nie warto słuchać polityków. Doświadczenie kilku poprzednich wyborów jasno pokazuje, że przed wyborami politycy są gotowi wszystkim wszystko obiecać. Na szczęście po wyborach większości z tych obietnic nie mają nawet zamiaru realizować.

  Wyborcom najwyraźniej to nie przeszkadza, bo większość i tak od kilkunastu lat (właściwie chyba nawet dłużej) przeważnie głosuje na jedną z dwóch największych partii.

  • bo to gosuja elity przeciwko elitom. kto ma wieksze zaplecze zwolennikow wygrywa, tu nie ma demokracji. ten kto ma struktury moze brac udzial w wyborach

  • A co z bezpartyjnymi samorządowcami?

  • Bezpartyjni Samorządowcy to przecież partia. Chwalą się, że niby są ruchem, a zarejestrowani są jako Paria polityczna. Chyba jedyny jako ruch zarejestrowany jest Ruch Dobrobytu i Pokoju.

 5. Nic o sztucznej inteligencji. Jeszcze lata miną zanim partie zauważą potrzebę regulacji tego obszaru.

  Niewiele o walce z dezinformacją. Tylko zajęcia w szkołach, a dorośli? Tacy mądrzy i odporni na fejki są?

 6. To jeszcze dodajcie, że załączony wykres kosztów obietnic powstał na podstawie danych przygotowanych przez fundację Balcerowicza, która jest de facto zapleczem politycznym PO/KO i stąd ten wynik. Wiadomo, Konfa i Lewica najgorsze ;)

  • Tak, program Lewicy jest najdroższy dla wielkiego kapitału. Gdzie wady?

  • wlasniie nie dla korporacji. korpo nie placa podatkow. a jak juz to skromne bo jak za duze to uciekaja za granice. lewica to najgorszy kierunek zaraz za KO. Przeciez ta lewicowa wolnosc nie rowna sie z rzeczywista wolnoscia wyboru. bedziecie wynajmowac do smierci, czyli praca do konca zycia. na emeryturze nie starczy i trzeba bedzie dorabiac.

  • “wlasniie nie dla korporacji. korpo nie placa podatkow. a jak juz to skromne bo jak za duze to uciekaja za granice.”
   Tak, bo w Polsce rządzi prawica, która im na to pozwala. III RP to jedna wielka strefa ekonomiczna dla wielkiego kapitału.

  • @damianek

   W innych krajach wynajem instytucjonalny działa. Nie wiem tego “z Internetu” tylko od osób z mojego dawnego otoczenia, które tej formy pozyskania miejsca do mieszkania korzystają. Niektórzy z nich są już na emeryturach (tak, starszawy ze mnie gość). Nie muszą dorabiać. W przeciwieństwie do mojego obecnego otoczenia mieszkającego w Polsce i mającego lokale własnościowe.
   Nie jestem fanem lewicy, nie jestem fanem wynajmu. Ale to nie jest tak złe rozwiązanie jak niektórzy twierdzą. Oczywiście w krajach gdzie dotrzymuje się umów. Istnieją takie.

 7. Dwie małe uwagi:
  1. Podlinkowany program KO jest z 2019 roku.
  2. Konfederacja zamieściła w programie linki do 2 propzycji ustaw choć trochę nawiązujących do tematu:
  “Ustawa o wolności słowa
  w Internecie” (https://konfederacja.pl/app/uploads/2022/01/Projekt-ustawy-o-ochronie-demokratycznej-debaty-publicznej-w-Internecie.pdf)
  “Ustawa o ochronie
  prywatności” (https://konfederacja.pl/app/uploads/2023/02/ustawa-o-ochronie-prywatnosci.pdf)

  • Dzięki, poprawiliśmy sekcję dotyczącą KO. Co do Konfederacji, to te ustawy znajdują się w rozdziale pt. “Pierwsza kadencja Konfederacji 2019-2023”, co jak rozumiemy jest opisem prac już wykonanych, a nie postulatów do realizacji po wygranych wyborach. Inne partie też opisywały w swoich programach to co już zrobiły, ale postanowiliśmy u wszystkich zignorować przeszłość, skupiając się tylko na tym co chcą zmienić w stosunku do teraźniejszości.

 8. A czemu nie przejrzeliście samorządowców? Program jest dostępny w internetach.

 9. A propos Konfederacji to wpisanie w google ‘konfederacja program’ wypluło taką stronę https://konfederacja.pl/o-konfederacji/ . Jest tam link do programu. Słabo że nie na główne, ale jednak jest.

 10. A pomysł Lewicy na wykorzystanie aplikacji mObywatela jako biblioteki? – “Biblioteka Narodowa uruchomi system wypożyczeń online zintegrowany z aplikacją mObywatel”. Już nie tylko meczyki, ale i książki, to dopiero będzie kombajn :-)

  • Przeciez ten pomysł jest od dawna realizowany , a to co zaproponowała Lewica jest w dodatku nie tylko gorsze ale dodatkowo niemożliwe do zrealizowania i kosztowne – ze względu na wciąż aktualne majątkowe prawa autorskie do materiałów, a także ze względów technicznych – dIgitalizacja jest najbardziej czasochłonnym i najkosztowniejszym etapem. Nie da sie go przyspieszyć realnie.

   Zbiory które można sa od dawna sukcesywnie digitalizowane i udostępniane w kilku projektach w PL.

 11. Czemu nie ma analizy programu PiSu?
  Został on upublikowany 9 września:
  https://pis.org.pl/dokumenty

 12. […] Analiza programów wyborczych pod kątem cyberbezpieczeństwahttps://niebezpiecznik.pl/post/cyberbezpieczenstwo-w-programach-wyborczych-polskich-partii/INFO: Zastanawiasz się, co polskie partie polityczne mają do powiedzenia na temat […]

 13. https://www.bleepingcomputer.com/news/security/fake-cisco-webex-google-ads-abuse-tracking-templates-to-push-malware/

  Jasny… gwint…

  Po pierwsze: To bylo *od poczatku* oczywiste, kiedy zaczeli ukrywac bezposrednie linki (biorac na sobie 100% odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo uzytkownikow) ze to jest niebezpieczne, ale zamiast sie pilnowac jeszcze pogorszyli sytuacje reklamami, i wymaganiami ktore maja w du*. Sp* sprawy w stopniu jaki ma miejsce tutaj wyglada praktycznie na celowy sabotaz (atak na ich konkurenta, CISCO, poprzez “przymykanie oka” (de facto facilitating & making impossible to avoid) na serwowanie ich klientom malware).

  Po drugie: Na ten moment, wszystkie osoby i podmioty usilujace prawnie zabronic blokowania reklam, powinny solidarnie pokryc w 100% obecne i przyszle koszta poniesione przez ofiary tego oszustwa.

  Ps. Przydal by sie jakis koncik, “uprzejmie donosze”, nawet niekoniecznie automatycznie publiczny, zeby sie mozna bylo dzielic tego typu perelkami

 14. Generalnie opcję są dwie:
  1 Zachowujemy neutralność i nie uczestniczymy w wyborach
  2 Stajemy po którejś ze stron i mamy “Znamię” Obj 13:16

 15. Cos tu pomylone jest chyba, bo KO ma najdrozszy program. PIS i ich kredyt 2% to doplata srednio 145k przez 10 lat, gdzie KO i ich 0% to okolo 750k na osobe, 800+ juz od lipca. babciowe 1500 na matke? co miesiac? przeciez to jest kupa kasy.

 16. Jasne, że zachowujemy neutralność w nadchodzącej cucpie zwanej wyborami. Obecna administracja to administracja okupacyjna. Widać to doskonałe po decyzjach podejmowanych przez polityków, od czasów okrągłego stołu. Tylko bojkot!

 17. Bojkot srojkot xD
  Co ma być to będzie.
  Goje nie mają na to wpływu.

Twój komentarz

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy. Przez moderację nie przejdą: wycieczki osobiste, komentarze nie na temat, wulgaryzmy.

RSS dla komentarzy: